Norsk fordypning høsten

Litteratur- og språkhistorie
Nytt skoleår og nye elever skal ha norsk fordypning. Her er noen tips til fordypningsoppgaven i
norsk:
1. For å komme i gang kan du idemyldre - skrive ned titler på bøker du har lest og liker

2. Lag en oversikt med interesser i den ene kolonnen og emner i norskfaget i den andre - er det noe som overlapper hverandre?

3. Bestem deg for om du vil skrive et:
  • Forfatterstudie: Ibsen liv og forfatterskap. Hvorfor er han aktuell i dagens samfunn? Jens Bjørneboe eller Agnar Mykle sine romaner og liv. Amalie Skram sine kvinneskikkelser opp mot samtiden. Astrid Lindgren forfatterskap og barnelitteratur opp mot dagens barnelitteratur. 
  • Temastudie: kjærlighet, oppvekst, kulturmøte, ung identitet, krig, sykdom, homofili
  • Periodestudie: naturalismen, realismen, romantikken, modernismen. Hva er typisk for perioden?
  • Sjangerstudie: fantasy, krim, barnelitteratur og lyrikk. Ta utgangspunkt i verkene du velger og trekk frem typiske trekk. Bryter forfatteren med sjangeren du har valgt?  

4. Saktekster er: biografier, reisebøker, essay, taler, artikler, dagbøker og brev. Her kan retorikk egne seg som analyseredskap om du ønsker å å skrive om saktekster. Du kan sammenligne tekster fra ulike tider eller som tilhører ulike sjangrer.

5. Problemstilling: det er best å utarbeide en problemstilling som et spørsmål du skal finne svaret på, eller underbygge en påstand. Ikke ja eller nei spørsmål.

6. Fordypning i skjønnlitteratur kan komme inn på: fortellerteknikk, virkemidler, tematikk og periode. I den historiske romanen kan du se på tidsperioden og det som ble skrevet av forfattere da og hvordan samtidens forfattere beskriver perioden. Eller hvordan samtiden blir beskrevet i de forskjellige tidsperiodene.

7. Disposisjonen er: innledning - hoveddel - avslutning. Et lite tips er å skrive innledningen til slutt.

8. Kilder du bruker må være med i kildehenvisningen. Skriv opp nøyaktige referanser til alle kildene når du finner dem. Vurder om kildene er troverdige og relevante for din oppgave.

Tips til gode nettsider for å finne informasjon om litteratur, bøker og forfattere er:

Dystopi

Humor

Kjærlighet

Krig

kulturmøte

Oppvekst

Sykdom

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Norsk fordypning 10. trinn våren 2016

Kulturmøte i litteraturen med VG1

Forfatterskap med 9. trinn