Voices for World Peace på Fyrstikkalleen skole 3. mai 2016

Stiftelsen Dialog for fred samarbeider med Fyrstikkalleen Skole (F21) om arrangementet fredsmarkeringen ”Voices for World Peace” den 3. mai 2016.
Vi ønsker å gi ungdom en arena der de kan vise at fremtiden er preget av håp, fred og samhold.

Alle må ta sin del av ansvaret for å skape et inkluderende samfunn der ekstremisme ikke får
vokse frem. Vi tror at alle kan bidra til å skape et samfunn der vi kan kjenne tilhørighet, der unge mennesker ikke faller utenfor og blir enkle ofre for ekstreme miljøer. Sammen kan vi skape en fremtid der det er plass til alle og der det er plass til alle farger.

Én av våre plikter som borgere er å bry oss om hverandre. Det innebærer et ansvar for å se
etter faresignaler og melde fra om bekymring. Vi vet alle at ungdomstiden kan være en vanskelig tid. Radikaliseringsprosessen kan ofte starte som en søken etter et miljø å høre
hjemme i. Vi må sende et tydelig signal om at alle innbyggere, uansett bakgrunn, hører
hjemme i samfunnet vårt.

Fredsarrangementet ”Voice for World Peace” arrangeres i skolegården til Fyrstikkalleen
skole (heretter kalt F21). Målet er å få flere ungdommer til å slutte seg til ”Voices For World
Peace”, en fredsmarkering med felles budskap til verdensledere om å jobbe enda tettere
sammen for å ta knekken på den økende terrorisme.

Konferansier for arrangementet er Generalsekretær i Norges Røde Kors Svein Mollekleiv. Til
arrangementet kommer flere kjente politikere på nasjonalt nivå. Ole Michael Thommesen,
Kjell Magne Bondevik, Jonas Gahr Støre, Afshan Rafiq, Audun Lysbakken og Riffat Masood
kommer. Vi forventer også at en representant for regjeringen deltar på arrangementet.

Særlig stolt er vi over at vi har invitert og fått ja fra Ziauddin Yousufzai, kanskje mest kjent
som far til Malala Yousufzai. Alle disse kommer til å holde appeller på arrangementet.

I tillegg har vi booket noen artister som skal underholde under arrangementet. Falak Shabir,
Ellen Aabol, Emma Noor og Arif. Før og etter arrangementet kommer DJ-skolen til å
underholde med musikk. Elever ved F21 vil delta fra scenen med appell, dans og sang.

Her kan dere lese mer om konserten 3. mai på Fyrstikkalleen skole.Dialog, fremtid, flukt og verden

Kommentarer