Vidunderlige nye verden - Kunnskapsformidling i den digitale tidsalder

Tirsdag 17. november var jeg på kurs hos Fagforbundet, arrangert av Bibliotekparaplyen, om
kunnskapsformidling i den digitale tidsalder. Mette Ingvaldsen og Siri Henriksen Aas innledet dagen med å snakke litt om IFLA 2013 trendrapport som tar for seg - ny teknologi, nettbasert undervisning og at man alltid er koblet til nettet.

Nina Karlstrøm fra CRIStin foreleste om Open Access (åpen tilgang). Open Access er at man gjør vitenskapelige artikler fritt tilgjengelig på internett. Forfatter eller opphavsmannen beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag. (Karlstrøm, Nina)
Open Access er en demokratisk deling av vitenskap, som gir en raskere og enklere spredning av forskning.
CRIStin jobber med tre hovedområder, det er: 1. skaffe norske forskere tilgang til relevant informasjon, 2. synliggjøre norsk forskning nasjonal og internasjonalt og 3. forenkle hverdagen for forskere og forskningsinstitusjoner. Offentlig finansiert forskning bør være offentlig tilgjengelig. www.openaccess.no

Rune Krumsvik fra Universitetet i Bergen foreleste om det digitale læringsfelleskapet. Om digital lesing og digital kompetanse, hvilke muligheter og utfordringer gir de digitale verktøyene. Har vi og elevene kunnskapen? Han satte opp en skisse for hvordan utvikle gode læringsstrategier i digitale læringsstrukturer: 1. Grunnleggende ferdigheter, 2. didaktisk IKT kompetanse, 3. digitale læringsstrategier og 4. digital danning.
Nettstedet informasjonskompetanse.no som driftes av universitetet i Agder gir gode tips til lærere og skolebibliotekarer i hvordan jobbe med informasjonskompetanse.

Ove Skåra

Ove Skåra fra Datatilsynet foreleste om overvåking og personlig tilpasset informasjon. Hvordan blant annet cookies blir brukt for å lese av nettkunders vaner, for så bedre kunne tilpasse reklame og informasjon til forbukerne. Datatilsynet jobber for beskyttelse av privatlivets fred, ivaretakelse av den personlige integritet og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Man kan kreve innsyn i hva som er registrert på seg selv i nettet. Datatilsynet har en blogg som heter personvernbloggen. Her skriver de om hvordan personvern blir utfordret i hverdagen.

Mari Hopland jobber som skolebibliotekar på Rosthaug videregående skole. Hun fortalte om hvordan skolen jobber med informasjonskompetansen til elevene. Mari tar utgangspunkt i kildebruk i norsk  fordypning. Elevene lærer da å skrive opp kilder i en kildeliste, sitere kilder i teksten og vite om aktuelle sekundærkilder. Mari tar utgang i sitt arbeid med rettningslinjene fra udir.no. Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning, udir.no

Kristin Danielsen, biblioteksjef for Deichmanske holdt et foredrag om nye Deichmanske og biblioteket i fremtiden. Hun trakk fram bibliotekets oppdrag er å fremme kunnskap, peke på sammenhenger og oppfordre til kritisk refleksjon. Noe som også er kjerneoppgavene i ett skolebibliotek. Målet for Deichmanske bibliotek er å være Oslos viktigste og mest inspirerende møteplass for kunnskap og kultur. I Nye Deichmanske i Bjørvika vil åpningtidene utvides, være flere etasjer for besøkende, antall medier tilgjengelig for publikum større og bedre tilrettelagt for scene, formidling og underholdning.

Hilde Daland som jobber som bibliotekar ved Universitetet i Agder. Hun fortalte om hvordan de jobbet med informasjonskompetanse ut mot elevene. Hva er målet og hvordan underviser vi? var temaet. Hilde veiledet elevene i blant annet søking med ordene:

  •  What - Hva ønsker du informasjon om?
  • Where - Hvor finner du informasjon?
  • Word - Hvilke ord bruker du i søket?
  • Work - Hvordan bruker du informasjonen du har funnet?
  • Wow - resultatet    

 
Det var en lærerik kursdag som gav inspirasjon til videre arbeid med informasjonskompetanse på F21.

Kommentarer