torsdag 17. desember 2015

GOD JUL!

Biblioteksnissene
Vi ønsker alle en riktig god jul! Det har vært en super høst med mange morsomme aktiviteter her på F21.

Onsdag 16. desember kom Anette Münch til F21 på forfatterbesøk. Det ble en lærerik opplevelse for elever og bibliotekar. Boken hun presenterte var Badboy: Steroid. Boken handler om Casper som har alt. Bra dame, fint hus, mange venner - men mister det når moren går fra kjæresten sin. Casper sliter med å finne fotfeste, og får igjen få respekt starter han med steroider. Lillebroren til Casper vikler seg etterhvert inn i trøbbel og Casper innser at bruken av steroider løser ikke alle problemer, men fører til nye.
Boken passer til lesing på alle trinn fra 8. trinn og VG3. Et forfatterbesøk av Anette Münch anbefales på det varmeste. Det er aktiv bruk av musikk laget spesielt til denne boken av Erik og Kriss. Anette har også samarbeidet med Antidoping Norge, med presentasjonen av boken. Vi får se og høre dopere og tidligere dopere fortelle om sin erfaring med steroider. Hvordan grenser forskyves og bivirkninger kommer av bruken.

Badboy:steroid av Anette Münch

På Anette Münch egen hjemmeside kan du høre musikk og lese om boken: http://annettemunch.com/badboy/


GOD JUL!

Svovelpikene synger julen inn med ansattkoret på F21
onsdag 9. desember 2015

Juleverksted i biblioteket 2015

Juleverksted for elever og ansatte med julekort, fargelegging, klipp og lim, og en sangglad Trine-Lise.Vidunderlige nye verden - Kunnskapsformidling i den digitale tidsalder

Tirsdag 17. november var jeg på kurs hos Fagforbundet, arrangert av Bibliotekparaplyen, om
kunnskapsformidling i den digitale tidsalder. Mette Ingvaldsen og Siri Henriksen Aas innledet dagen med å snakke litt om IFLA 2013 trendrapport som tar for seg - ny teknologi, nettbasert undervisning og at man alltid er koblet til nettet.

Nina Karlstrøm fra CRIStin foreleste om Open Access (åpen tilgang). Open Access er at man gjør vitenskapelige artikler fritt tilgjengelig på internett. Forfatter eller opphavsmannen beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag. (Karlstrøm, Nina)
Open Access er en demokratisk deling av vitenskap, som gir en raskere og enklere spredning av forskning.
CRIStin jobber med tre hovedområder, det er: 1. skaffe norske forskere tilgang til relevant informasjon, 2. synliggjøre norsk forskning nasjonal og internasjonalt og 3. forenkle hverdagen for forskere og forskningsinstitusjoner. Offentlig finansiert forskning bør være offentlig tilgjengelig. www.openaccess.no

Rune Krumsvik fra Universitetet i Bergen foreleste om det digitale læringsfelleskapet. Om digital lesing og digital kompetanse, hvilke muligheter og utfordringer gir de digitale verktøyene. Har vi og elevene kunnskapen? Han satte opp en skisse for hvordan utvikle gode læringsstrategier i digitale læringsstrukturer: 1. Grunnleggende ferdigheter, 2. didaktisk IKT kompetanse, 3. digitale læringsstrategier og 4. digital danning.
Nettstedet informasjonskompetanse.no som driftes av universitetet i Agder gir gode tips til lærere og skolebibliotekarer i hvordan jobbe med informasjonskompetanse.

Ove Skåra

Ove Skåra fra Datatilsynet foreleste om overvåking og personlig tilpasset informasjon. Hvordan blant annet cookies blir brukt for å lese av nettkunders vaner, for så bedre kunne tilpasse reklame og informasjon til forbukerne. Datatilsynet jobber for beskyttelse av privatlivets fred, ivaretakelse av den personlige integritet og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Man kan kreve innsyn i hva som er registrert på seg selv i nettet. Datatilsynet har en blogg som heter personvernbloggen. Her skriver de om hvordan personvern blir utfordret i hverdagen.

Mari Hopland jobber som skolebibliotekar på Rosthaug videregående skole. Hun fortalte om hvordan skolen jobber med informasjonskompetansen til elevene. Mari tar utgangspunkt i kildebruk i norsk  fordypning. Elevene lærer da å skrive opp kilder i en kildeliste, sitere kilder i teksten og vite om aktuelle sekundærkilder. Mari tar utgang i sitt arbeid med rettningslinjene fra udir.no. Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning, udir.no

Kristin Danielsen, biblioteksjef for Deichmanske holdt et foredrag om nye Deichmanske og biblioteket i fremtiden. Hun trakk fram bibliotekets oppdrag er å fremme kunnskap, peke på sammenhenger og oppfordre til kritisk refleksjon. Noe som også er kjerneoppgavene i ett skolebibliotek. Målet for Deichmanske bibliotek er å være Oslos viktigste og mest inspirerende møteplass for kunnskap og kultur. I Nye Deichmanske i Bjørvika vil åpningtidene utvides, være flere etasjer for besøkende, antall medier tilgjengelig for publikum større og bedre tilrettelagt for scene, formidling og underholdning.

Hilde Daland som jobber som bibliotekar ved Universitetet i Agder. Hun fortalte om hvordan de jobbet med informasjonskompetanse ut mot elevene. Hva er målet og hvordan underviser vi? var temaet. Hilde veiledet elevene i blant annet søking med ordene:

  •  What - Hva ønsker du informasjon om?
  • Where - Hvor finner du informasjon?
  • Word - Hvilke ord bruker du i søket?
  • Work - Hvordan bruker du informasjonen du har funnet?
  • Wow - resultatet    

 
Det var en lærerik kursdag som gav inspirasjon til videre arbeid med informasjonskompetanse på F21.

fredag 4. desember 2015

Desemberhygge

Julestemning i skolebiblioteket
Da er desember kommet og vi har pyntet F21 skolebibliotek til jul. Det er bøker med røde cover og gode historier som står i fokus.

Fra mandag vil det bli julekortverksted i biblioteket for elever og lærere fra kl.09.00 til kl.15.00 hver dag fram til jul. Her kan du tegne, fargelegge, klippe og lime en fin hilsen til en venn eller familie.

Førjulstid og juleferien er også tiden for tegneserier. Seriene Donald verdenhistorie og Donald litteraturhistorie er helt geniale å slappe av med. Om du interesserer deg for vikinger og vikingtiden er Valhall den samlede sagaen en fin tegneserie å kose seg med. Her får du historier om gudene i Valhall Odin, Tor, Frøya og Loke og de gamle sagnene og mytene om dem. Eller så er det aldri jul uten julehefter for meg, så har tatt en sniktitt på årets julehefte om Nemi.

Julelektyre 2015


Eksamenstid på F21

Våren er kommet og eksamenstiden har startet på F21. Her er en liten huskeliste for studenten før eksamen: Lag en oversikt over pensum i...