Researchsenteret på NRK

29. januar hadde bibliotekarene i Oslo vgs Fagforum møte på NRK researchsenter. 

Leder Synnøve Standal tok godt imot oss og gav oss en innføring i hvordan researchsenteret på NRK jobber, før hun visste oss rundt. Det var et meget moderne bibliotek/ møteplass og researchsenter for de ansatte i NRK.
Tidsskrifthyller

Arkiv

Kommentarer