De viktige maidagene

I anledning 1. mai, arbeidernes dag, 8. mai, frigjøringsdagen, og 17.mai, Norges grunnlovsdag, har vi tatt frem bøker om 2. verdenskrig, arbeidernes historie og frigjøringsdagen og laget en utstilling.
1. mai er arbeidernes internationale demonstrasjonsdag. I Norge er dagen en offentlig høytidsdag og fridag siden 1947. 8. mai er Norges frigjøringsdag fra tyskerne under 2. verdenskrig. Den blir også kalt V-dagen. Dagen da tyskernes kapitulasjon trådte i kraft, landet det små luftbårne britiske og amerikanske militæravdelinger i Norge, og en alliert militærdelegasjon mottok tyskernes overgivelse på Lillehammer. 17. mai feires til minne om Eidsvollgrunnlovens vedtakelse og innsettelse av Christian Frederik til norsk konge.
Bakgrunnsinformasjon hentet fra http://www.snl.no/

 I tillegg vil jeg anbefale den geniale romanen Kamerat Napoleon skrevet av George Orwell og utgitt i 1945. Den handler i første omgang om en revolusjon på Manor Farm hvor gjøgrisen Napoleon tar lederrollen og får de andre dyrene med på en revolusjon. De fordriver eieren Jones og innfører Dyrismen. De lager forbud mot å ha på seg klær, sove i senger, drikke alkohol og drepe andre dyr. Under mottoet " alle dyr er like" går de i gang med å drive gården. Grisene blir naturligvis utpekt til leder roller under Napoleons sin ledelse, og viser etterhvert sin dårlige moral. Livet på dyregården blir etterhvert preget av terror og ulikhet. Boken har en klar politisk parallell og er en kritikk av den russiske revolusjon og Russlands kommunistiske styre under Stalin, skrevet i en satiristk form.    

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Norsk fordypning 10. trinn våren 2016

Kulturmøte i litteraturen med VG1

Forfatterskap med 9. trinn