Europas skam av Lisa Bjurwald


”Sannheten er at et intolerant samfunn skader oss alle,” sier forfatter Lisa Bjurwald i forordet til Europas skam, og på mange måter kan man si at dette er kjernen i bokens budskap. 
Bjurwald er journalist og hun har brukt yrket og engasjementet sitt til å skrive en reportasjebok som tar for seg hvordan den organiserte rasismen har vokst frem i Europa de siste årene. 
Forfatteren redegjør for ulike typer rasisme: islamofobi, antisemittisme og antisiganisme. Deretter ser hun på noen enkelte land og hvordan situasjonen er der. Forfatterens ståsted er tydelig gjennom hele boka og det siste kapittelet heter: Hvordan kan vi stoppe hatet? 
Bjurwald har reist mye i Europa, deltatt på politiske møter og demonstrasjoner, og snakket med ledere og andre aktive i det høyreekstreme miljøet. 

Dette er på mange måter en provoserende bok, men den er også veldig interessant og det er umulig (mener jeg) å lese den uten å bli engasjert. Her er det masse sjokkerende informasjon og trolig er det elevene på videregående som vil ha størst utbytte av den. Arbeidet med boken startet i 2009 og forordet er skrevet i september 2011. Dessverre er denne boka svært aktuell. 

                                
                                Først hentet de kommunistene, og jeg sa ingenting, for jeg 
                                 var ikke kommunist
                                    Så hentet de arbeiderne og fagforeningsfolkene, og jeg
                                 sa ingenting, for jeg var ikke fagforeningsmedlem
                                    Så hentet de katolikkene og jødene, og jeg sa ingenting, 
                                 for jeg var protestant
                                    Til slutt hentet de meg, så var det ingen igjen som kunne
                                 si noe.  
                                 Martin Niemøller (1892-1984)Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Norsk fordypning 10. trinn våren 2016

Kulturmøte i litteraturen med VG1

Forfatterskap med 9. trinn