Ungdommens kritikerpris

1STA sin vegg på biblioteket. Oppslag og besøk av Klassekampen fikk elevene også.

Kommentarer